Mahaquizzer 2007 – The All India Rankings

 1. Samanth Subramanian (Chennai) 71 (3*) wins Mahaquizzer 2007
 2. **Saranya Jayakumar (Chennai) 68 (10*)
 3. Swaminathan G (Chennai) 68 (6*)
 4. Jayashree Jayakar Mohanka (Kolkata) 67 (4*)
 5. Anustup Datta (Bangalore) 67 (3 *)
 6. Shouvik Guha (Kolkata) 66 (6*)
 7. **Debashree Mitra (Bangalore) 65 (3*)
 8. Rajiv Rai (Mumbai) 64 (5*)
 9. Gopal Kidao (Chennai) 64 (4*)
 10. Vinoo Sanjay (Chennai) 61 (4 *)
 11. Archana Gupta (New Delhi) 60 (3*)
 12. Mukund S (Bangalore) 58 (3*)
 13. Vikram Joshi (Bangalore) 57 (3*)
 14. Anirudh Chari (Kolkata) 56 (3*)
 15. Kunal Savarkar (New Delhi) 54 (3*)
 16. S. Bhattacharya (New Delhi) 53 (4*)
 17. Arun Hiregange (Bangalore) 53 (3*)
 18. Gautam Ghosh (Kolkata) 52 (4*)
 19. Ravi Mundoli (Hyderabad) 52 (3*)
 20. Harikrishnan Menon (Thiruv’m) 52 (2 *)
 21. Krishnamurti G (Chennai) 51 (3*)
 22. Ramanand J (Pune) 50 (2*)
 23. Navin Jayakumar (Chennai) 49 (2*)
 24. **Binu Thomas (Thiruv’m) 48 (4*)
 25. Jayakanthan R (Chennai) 48 (2*)
 26. Sreeram B 47 (Chennai) (4* incl. 1**)
 27. **Sandeep N (Pune) 47 (4*- all single-stars)
 28. Manu Sudhakar (Thiruv’m) 46 (8*)
 29. Siddhartha Shanker (Bangalore) 46 (3*)
 30. Jaidev Karunakaran (Bangalore) 46 (2*)
 31. Vinod (IREVNA-Chennai) 46 (1*)
 32. Cheriyan Alexander (Bangalore) 45 (5*)
 33. Vibhendu Tewari (Mumbai) 45 (3*)
 34. Sumanth Srivatsan (Mumbai) 45 (2* incl. 1**)
 35. Jay Srinivasan (Thiruv’m) 45 (2*)
 36. Rajeev Gowda (New Delhi) 45 (1*)
 37. Arvind Chandrasekhar (Chennai) 43 (2*)
 38. Srinivasan Rajagopal (Chennai) 43 (0*)
 39. Anand Sivashankar (Mumbai) 42 (3*)
 40. **Vaibhav Devanathan (Mumbai) 42 (2*)
 41. Sameer Bora (Hyderabad) 42 (1*)
 42. Balakrishnan S (Mumbai) 41 (3*)
 43. **Vasudha Reddy (New Delhi) 41 (2*)
 44. Priyambad Pattanayak (Hyderabad) 40 (0*)
 45. Ajith Prabhakar (Mumbai) 39 (4*)
 46. Anurakshat Gupta, Thejaswi Udupa (Bangalore) & Meghashyam Shirodkar (Pune) 39 (1*)
 47. Not awarded-see above
 48. Not awarded-see above
 49. Brijesh Nair (New Delhi) & Harshavardhan Ketkar (Pune) 38 (2 * incl.1**)
 50. Not awarded-see above
 51. Kinshuk Biswas (Kolkata) 38 (1*)
 52. Amit Pandeya (Mumbai) 38 (0*)
 53. Rahul S.K (Bangalore) 37 (0*)
 54. Sreekanth G (Bhubaneshwar) 36 (2*)
 55. Praveen V.R (Bangalore) 36 (1**)
 56. Rajagopal P.S (Chennai) 36 (1*)
 57. Abhijit Banerjee (Kolkata) 35 (6*)
 58. Abhinav Dasgupta (Kolkata) 35 (4*)
 59. Arnab Bhattacharya 35 (3*)
 60. Kunal Malhotra ( New Delhi) 35 (2*)
 61. Anang Rawat ( New Delhi) 35 (1*)
 62. Dharmendra D (Bangalore) 35 (0*)
 63. **Vimala Jagannath (Kolkata) 34 (3*)
 64. **Anshuman Pal (Kolkata) 34 (2*, both double-stars)
 65. Hrishikesh Varma (Thiruv’m) & Siddharth Vij (Mumbai) ) 34 (2*)
 66. Not awarded-see above
 67. S.P. Rajen (Chennai) 34 (1**)
 68. Prashanth (Chennai) & Rashmi Vallabhajyosula (Bangalore) 34 (1*)
 69. Not awarded-see above
 70. Thomas Jacob (Bangalore) & Tathagatha Chatterjee (New Delhi) 34 (0*)
 71. Not awarded-see above
 72. Govind Grewal (Mumbai) 33 (3*)
 73. Satyaki Prasad 33 (2**)
 74. Gautam Das (Thiruv’m) 33 (2* incl.1**)
 75. Arun Raghavan (Bangalore) 32 (2* incl. 1**)
 76. Bhavya Khanna 32 (1**)
 77. Anil Kothuri (New Delhi), Sandeep Achar (Bangalore), Thrivikraman P.S (Chennai) & Arka Bannerjee 32 (1*)
 78. Not awarded-see above
 79. Not awarded-see above
 80. Not awarded-see above
 81. Vivek Krishnan (Chennai) 32 (0*)
 82. Ajay Jaisinghani (New Delhi) 31 (3*)
 83. Sandip Sen (Bangalore) 31 (1**)
 84. Ameya Sawant (Mumbai) & Anil Kumar (Chennai) 31 (1*)
 85. Not awarded-see above
 86. Ramkey (Chennai) & Ashwin Koneti (Bangalore) 31 (0*)
 87. Sriharsha Bhat, Sumeer Kumar (Bangalore) & Ashwin Sudhir 30 (2*)
 88. Not awarded —see above
 89. Not awarded —see above
 90. Arpit Gupta, Ishaan Chugh (New Delhi) & Raghavendra H (Bangalore) 30 (2**)
 91. Not awarded —see above
 92. Not awarded —see above
 93. Bhargava, Chandu Lenin (Hyderabad), Sarin, Anil Raghavan (Thiruv’m), Amit Varma (Mumbai) & Sankaran C. (Bangalore) 30 (1*)
 94. Not awarded —see above
 95. Not awarded —see above
 96. Not awarded —see above
 97. Not awarded —see above
 98. Not awarded —see above
 99. Balaji, Srini Majji (Hyderabad) & Rohan Khanna (New Delhi) 30 (0 stars)

A (**) against the name indicates category winner in that cityThe highest score recorded by a lady entrant was 68 (Saranya Jayakumar—Chennai). Three out of the top 10 are women.

Anshuman Pal of Kolkata made 34 — the best performance so far by a school student. Sriharsha Bhat, a high-school entrant from Bangalore, made 30.

The best turn-outs, centrewise, were recorded in Bangalore, Bhubaneshwar and Mumbai. 78 entrants took the quiz in Bangalore, while Bhubaneshwar and Mumbai recorded 58 and 57 participants respectively.